Tarife


 • activitatea de consultanță (presupune studierea documentelor, probelor, etc., precum și recomandările expertului cu privire la activitățile care pot fi desfășurate) - între 100 și 300 lei, funcție de complexitatea cazului, volumul documentelor sau probelor
 • onorariul datorat pentru reprezentarea clientului pe lângă expertul criminalist oficial cu ocazia stabilirii obiectivelor expertizei criminalistice oficiale: 300 lei. În situația în care reprezentarea clientului presupune deplasarea expertului într-o altă localitatea, la suma menționată se va adăuga contravaloarea transportului, cazării și mesei
 • efectuarea de expertize criminalistice extrajudiciare: între 500 și 700 lei dacă aceasta prezintă un obiectiv și între 200 și 300 lei pentru fiecare nou obiectiv (funcție de complexitate)
 • pentru activități specifice de cercetare la fața locului și investigații criminalistice, onorariul va fi negociat în funcție de natura, obiectul și complexitatea activităților

Expertiza criminalistică extrajudiciară, în mod special, expertiza grafică și tehnica documentelor, dar și celelalte tipuri de expertiză, poate da răspunsuri care pot orienta din start beneficiarul asupra șanselor sale de câștig în eventualitatea demarării unui proces penal sau civil în cauză.
De asemenea, expertiza criminalistică extrajudiciară efectuată ulterior unei expertize criminalistice oficiale, poate lămuri anumite presupuneri sau îndoieli ale beneficiarului cu privire la concluziile expertizei criminalistice oficiale
Expertiza criminalistică extrajudiciară poate fi solicitată de beneficiar și fără a exista pe rol un dosar penal sau civil.

Activitățile de cercetare la fața locului și investigație criminalistică pot oferi răspunsuri în foarte multe cazuri atunci când clientul are anumite nelămuriri sau îndoieli cu privire la modul de producere al anumitor evenimente, asupra probelor ridicate, etc.
Activitatea expertului criminalist autorizat nu se suprapune activităților desfășurate de către organele de cercetare ale poliției sau parchetului, dar poate, la cererea clientului, să îi ofere acestuia anumite răspunsuri cu privire la modul în care s-a desfășurat cercetarea precum și cu privire la probele ridicate din câmpul infracțional.

Domenii autorizate

 • expertiza grafica a scrisului
 • experitza grafica a semnaturilor
 • expertiza tehinica a actelor
 • exprtiza balistica a armelor
 • expertiza traseologica
 • expertiza dactiloscopica
 • cercetare si investigatie criminalistica

Parteneri

harta

harta adresa
gazduire web dezvoltare web