Tarife


 • activitatea de consultanță (presupune studierea documentelor, probelor, etc., precum și recomandările expertului cu privire la activitățile care pot fi desfășurate) - între 300 și 600 lei, funcție de complexitatea cazului, volumul documentelor sau probelor
 • onorariul datorat pentru reprezentarea clientului pe lângă expertul criminalist oficial cu ocazia stabilirii obiectivelor expertizei criminalistice oficiale și pe parcursul efectuării expertizei oficiale: 1500 lei; în situația în care reprezentarea clientului presupune deplasarea expertului într-o altă localitatea, la suma menționată se va adăuga contravaloarea transportului, cazării și mesei
 • efectuarea de expertize criminalistice extrajudiciare: între 1800 și 3500 lei - tariful va fi agreat cu beneficiarul în funcție de gradul de complexitate al expertizei, numărul și complexitatea documentelor/ dovezilor care trebuiesc examinate, experimente, etc.
 • pentru activități specifice de cercetare la fața locului și investigație criminalistică, onorariul va fi negociat în funcție de natura, obiectul și complexitatea activităților

Expertiza criminalistică extrajudiciară, în mod special, expertiza grafică și tehnica documentelor, dar și celelalte tipuri de expertiză, poate da răspunsuri care pot orienta din start beneficiarul asupra șanselor sale de câștig în eventualitatea demarării unui proces penal sau civil în cauză.

De asemenea, expertiza criminalistică extrajudiciară efectuată de un expert criminalist independent poate fi introdusă pe rolul instanței de judecată care, pe baza acesteia poate dispune efectuarea unei expertize criminalistice oficiale. De asemenea, prin expertiza criminalistică extrajudiciară pot fi clarificate anumite presupuneri sau îndoieli ale beneficiarului cu privire la concluziile expertizei criminalistice oficiale.

Expertiza criminalistică poate fi solicitată de beneficiar și pentru clarificarea unor aspecte personale sau confidențiale, fără obligativitatea de a exista pe rol un dosar penal sau civil.

Activitățile de cercetare la fața locului și investigație criminalistică pot oferi răspunsuri în foarte multe cazuri atunci când clientul are anumite nelămuriri sau îndoieli cu privire la modul de producere al anumitor evenimente, asupra probelor ridicate, etc.

Activitatea expertului criminalist autorizat nu se suprapune activităților desfășurate de către organele de cercetare ale poliției sau parchetului, dar poate, la cererea clientului, să îi ofere acestuia anumite răspunsuri cu privire la modul în care s-a desfășurat cercetarea precum și cu privire la probele ridicate din câmpul infracțional.

De asemenea, în anumite situaţii când este necesară identificarea și ridicarea unor probe / dovezi care să poată clarifica anumite aspecte care interesează beneficiarul (ex: sustrageri de bunuri, suspiciuni cu privire la sustrageri sau la pătrunderi neautorizate, suspiciuni cu privire la modul de producere sau dinamica unor urme în caz de accidente, distrugeri, etc.), concluziile unui expert sunt de asemenea binevenite.

Domenii autorizate

 • expertiza grafica a scrisului
 • experitza grafica a semnaturilor
 • expertiza tehinica a actelor
 • exprtiza balistica a armelor
 • expertiza traseologica
 • expertiza dactiloscopica
 • cercetare si investigatie criminalistica

Parteneri

harta

harta adresa
gazduire web dezvoltare web