Legislatie


Extras din Ordonanța 75/24.08.2000 privind autorizarea experților criminaliști

Art. 1 alin. 2
La efectuarea expertizelor criminalistice de către experți oficiali, pot participa și experți numiți de organele judiciare, la cererea părților și recomandați de acestea, autorizați în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 7 alin. 1
Experții autorizați, numiți de organele judiciare, la cererea părților, participă personal la efectuarea expertizelor prin observații cu privire la obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia, verificarea și completarea materialului necesar pentru efectuarea expertizei, precum și prin obiecții la raportul de expertiză, adresate organului judiciar.

Art. 7 alin. 2
Participarea experților autorizați numiți de organele judiciare se consemnează în partea introductivă a raportului de expertiză întocmit de expertul oficial.

Art. 7 alin. 3
Experții autorizați, numiți de organele judiciare, la cererea părților și recomandați de acestea, au dreptul să ia cunoștință de materialul dosarului, necesar pentru efectuarea expertizei.

Art. 8 alin. 1
Partea din proces care solicită ca, pe lângă expertul oficial, să participe la efectuarea expertizei și un expert criminalist autorizat recomandat de ea, va achita acestuia un onorariu de comun acord.

Codul de procedură penală la art. 118 alin 3 și art. 120 alin 3, face referire directă la dreptul expertului recomandat de părți să participe la efectuarea expertizei efectuată de expertul oficial

Domenii autorizate

  • expertiza grafica a scrisului
  • experitza grafica a semnaturilor
  • expertiza tehinica a actelor
  • exprtiza balistica a armelor
  • expertiza traseologica
  • expertiza dactiloscopica
  • cercetare si investigatie criminalistica

Parteneri

harta

harta adresa
gazduire web dezvoltare web